luni, 16 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 15759 ha
Intravilan: 752 ha
Extravilan: 15007 ha
Populatie: 3942
Gospodarii: 1415
Nr. locuinte: 1843
Nr. gradinite: 4
Nr. scoli: 4
Numele localitatilor aflate in administratie:
Vaideeni, Izvoru Rece, Mariţa, Cornet, Cerna
Asezarea geografica:
Comuna Vaideeni este situată la limita nord-vestica a judeţului Vâlcea, la poalele muntilor Căpăţâna, în capatul nordic al depresiunii Horezu, pe valea superioară a Luncavăţului, fiind prima localitate pe care acest râu o străbate la coborârea din munte.
Coordonatele geografice ale localităţii o situează la întretăierea paralelei de 45º10'30'' latitudine nordică cu meridianul 23º55'30'' longitudine estică şi, deci, ca întreaga noastră ţară, în mijlocul celui de-al doilea fus orar. Satul de reşedinţă al comunei Vaideeni are - la centrul administrativ - altitudinea de 567,744 m (Marea Baltică), satul Recea 650 m, satul Cerna 610 m, rezultând o altitudine medie de 610 m.
Comuna Vaideeni are ca vecini:
- la est satul Urşani din componenţa oraşului Horezu;
- la sud satul Barzoteni, din componenţa aceluiaşi oraş, şi satele Coasta Corbului şi Olari, din componenţa comunei Slătioara;
- la vest satul Rugetu (Fometeşti) din componenţa comunei Slătioara şi satul Racoviţa, din componenţa comunei Polovraci, din judetul Gorj;
Hotarul de nord trece peste masivul Căpăţana şi o desparte de comuna Malaia, judeţul Vâlcea.
Depărtarea de reşedinţa de judeţ, municipiul Râmnicu Vâlcea, este de 50 km, faţă de Târgu Jiu - 70 km, faţă de Craiova - 120 km, faţă de Piteşti - 110 km, faţă de Sibiu - 150 km.
Activitati specifice zonei:
Agricultura reprezintă principala activitate economică, mai ales, creşterea animalelor şi pomicultura. Mărimea exploataţiilor agricole este mică, în general sub 2 ha, ceea ce denotă o fărâmiţare excesivă a terenurilor agricole. Suprafeţe compacte şi mai mari deţin obştile săteşti de pe raza comunei Vaideeni, mai ales în zona de munte, formate din păşuni care vara sunt arendate posesorilor de bovine şi mai puţin ovine
Culturile dominante sunt cele pomicole, existând în jur de 640 ha de livezi, formate predominant din prun şi măr
Creşterea animalelor reprezintă, pentru mulţi dintre locuitorii comunei Vaideeni, o sursă de venit, bovinele şi ovinele reprezentând principalele animale crescute în comuna Vaideeni
În ultimul timp se observă un interes crescut al turişilor pentru această zonă, existând unele pensiuni care oferă facilităţi de cazare
Activitati economice principale:
În comuna Vaideeni, industria şi sectorul IMM-urilor sunt slab dezvoltate. Majoritatea firmelor existente au ca activitate comerțul. În ultimii ani au apărut și câțiva producători în domeniul agricol (axați pe produse lactate)
Există și firme cu activități de producție: una în producția de PET-uri, cu peste 10 angajați, una în domeniul prelucrării fructelor și îmbutelierii băuturilor răcoritoare și două brutării.
Mai există firme în domeniul prelucrării lemnului dar obiectul de activitate este unul sezonier
Obiective turistice:
Portul naţional tradiţional, pitoresc şi autentic al locuitorilor, existenţa unui bogat şi nealterat folclor local, oral, instrumental şi coregrafic, a unui artizanat bucolic, standardul ridicat, dar fundamentat pe tradiţional şi bun gust, al confortului din condiţiile de habitare, sunt şi ele elemente de atracţie din punct de vedere al turismului.Un rol important în acelaşi sens, îl are şi faptul că, în imediata apropiere şi în zonă, în condiţii uşor accesibile, se găsesc obiective majore al turismului naţional şi zonal:
Mânăstirile oltene, peşterile din zonă (Peştera Liliecilor - Bistriţa, Peştera Polovragi, Peştera Muierilor - Baia de Fier), cheile Bistriţei oltene, ale Olteţului, piramidele de şiroire din sedimentele cu sare de la Slătioara, trovanţii din carierele de nisip din Costeşti, ceramica de Horezu, monumente ale naturii şi istorice, muzeele din zonă şi din judeţ, etc.
Apropierea de numeroasele şi atractivele localităţi balneoclimaterice ale judeţului;
Govora, Olăneşti, Călimăneşti, Cozia, Ocniţa, constituie valenţe turistice de mare importanţă, ce pot fi luate în consideraţie. Şi ele au fost cuantificate şi au fost luate în calcul de către factorii de decizie din Turismul Naţional, astfel încât, localitatea Vaideeni a fost nominalizată între localităţile pilot, incluse în 1993 în
Agroturismul montan.
În satul Vaideeni au fost înscrise şi satisfac corespunzător baremul de dotare şi confort, un număr de 15 gospodării, care au primit şi pot primi oricând oaspeţi din ţară şi din afară, care preferă acest gen de turism, cu cazare individualizată, evitând astfel cazarea comună de tip cabană, hotel, bloc, forme care nu rezolvă la modul optim odihna, şi nu înlătură complet stresul de aglomerare, de care suferă numeroşi oameni din cei care trăiesc în furnicarul oraşelor.
Pe lângă aceste posibilităţi de cazare există şi o pensiune de trei margarete, aşezată la poalele munţilor în apropierea râului Luncavăţ.
Obiective turistice minore, din orizontul local, foarte apropiate de sat şi uşor accesibile, sunt:
- Biserica de zid cu hramul "Sfântul Ioan Botezătorul" (1878) - în satul Vaideeni
- Biserica de lemn cu hramul "Cuvioasa Paraschiva" (1556-1557) - în satul Marita, monument de arhitectură inclus pe lista Legii 5/2000
- Biserica de lemn cu hramul "Cuvioasa Paraschiva" - ctitorită de haiducul Coman în anul 1893 şi renovată în anul 1932, în satul Cornet
- Biserica de zid cu hramul "Sfânta Maria" - în satul Izvoru Rece
- Centrul etnografic Vaideeni - important centru etnofolcloric, legat de transhumanţă şi obiceiurile pastorale, renumit pentru prelucrarea artistică a pieilor, lânilor şi confecţionarea de instrumente muzicale, port popular ciobănesc cu influenţe din zona Mărginimii Sibiului
- Arhitectura tradiţională - case vechi cu pridvor, specifice zonei etnografice "Oltenia de sub munte" şi case cu ocol, specifice Mărginimii Sibiului
- Costum popular, în două culori, alb şi negru, asemănător zonei Mărginimii Sibiului
- Cusături şi ţesături artistice (desagi), meşteşuguri cu o răspândire din ce în ce mai redusă
- Confecţionare de instrumente muzicale - fluiere
- Prelucrarea artistică a lemnului - obiecte de uz gospodăresc: lăzi, coşuri, furci de tors lâna, etc.
- Ansamblu de instalaţii tehnice - localizat în satul Vaideeni şi datat din secolul XIX
- Joagăr hidraulic - localizat în satul Vaideeni şi datat din secolul XIX
- Moara de apă - localizată în satul Vaideeni şi datată din secolul XIX
- Darac - localizat în satul Vaideeni şi datat din secolul XIX
- Piua hidraulică - localizată în satul Vaideeni şi datată din secolul XIX
- Prelucrarea lânii şi instalaţii de tehnică populară: darac, pive, mori de apă, joagăre acţionate hidraulic
- Capelele Talanci şi Bădulesti;
- Cheile Cernei;
-"Piatra spânzurată" - monument al naturii pe Valea plopilor, sat Izvoru- Rece;
- Defileul Râului Luncavăţ;
Trasee turistice montane şi refugii turistice
​Din Vaideeni, două drumuri de plai, cu acces la stâni, constituie trasee turistice de intrare, dinspre sud, în masivele Căpăţâna şi Parâng. Unul se desfăşoară pe cumpăna apelor dinspre răsărit şi urmează traseul Dealul Mare-Frăsinet-Jariştea-Cârciuma lui Dincă-cabana Vârful Roman-Vârful Ursu, de unde se desprinde drumul de picior spre Groapa Mălăii, Dârjala şi spre cabana şi stâna Piatra Roşie. Al doilea drum, cel de pe cumpăna apelor dinspre apus, urmează traseul Dealul Capela-Fântâna din plai-Comanda-Izvorul cumpenelor-Marginea Găuriciu-Căşeria-Coasta lacurilor-Vârful Nedei-Târnovu-Curmătura Olteţului-cabana Obârşia
Lotrului- Lacul Gâlcescu.
Evenimente locale:
Festivalul folcloric al păstorilor din Carpaţi "Învârtita dorului" - se desfăşoară anual în cea mai apropiată duminică de Sânziene.
Târgul de animale Vaideeni - se desfăşoară la jumătatea lunii septembrie a fiecărui an. La acest târg participă crescători de animale şi asociaţii de crescători din toată ţara.
Balul oierilor - se desfăşoară în fiecare an pe 1 ianuarie
Facilitati oferite investitorilor:
Cadru natural deosebit
Forţă de muncă disponibilă şi bine calificată
Patrimoniu tradiţional bine conservat
Terenuri disponibile pentru investiţii, suprafeţe întinse de păşuni şi păduri
Zona turistică în plină dezvoltare
Posibilitatea de investiţii în infrastructură turistică (pensiuni turistice)
Investiţii posibile în creşterea animalelor şi industria alimentară
Posibilităţi de investiţii în industria lemnului
Colectare şi prelucrare fructe de pădure şi ciuperci
Zonă neexploatată şi potenţial turistic
Existenţa fondurilor UE
Proiecte de investitii:
Reabilitare reţea distribuţie apă potabilă în satele Izvoru Rece şi Vaideeni
Îmbunătăţirea infrastructurii drumurilor forestiere în comuna Vaideeni
Refacere şi modernizare DC 157 şi podeţe aferente afectate de inundaţiile din anul 2010
Refacere poduri şi podeţe în comuna Vaideeni
Modernizare platou Brădăţele
Construire grădiniţă cu program normal cu 2 săli de clasă
Modernizare drumuri comunale/vicinale
Modernizare drum agricol Plaiul Nedeiului
Dezvoltare sat de vacanţă "Ursuleţu" în Munţii Căpăţânii
Canalizare menajeră cu staţie de epurare în satul Iuvoru Rece
Reparaţie capitală Cămin Cultural în sat Izvoru Rece
Regularizare şi amenajare faleză Râu Luncavăţ
Modernizare sediu Primărie
Modernizare stadion Seci - Vaideeni şi Râpă - Izvoru Rece
Modernizare şi dotare corespunzătoare a dispensarului uman
Creşterea accesibilităţii comunei şi a gradului de confort al populaţiei prin lucrări de infrastructură
Dezvoltarea pieţei proprietăţii imobiliare
Dezvoltarea şi modernizarea utilităţiilor publice
Dezvoltarea sectorului privat bazat pe resurse agricole
Dezvoltarea sectorului neguvernamental.